Browse By

Examensarbete ( in Swedish)

På högskolan i Halmstad har två studenter,Kajsa Carlsson och Adriana Eriksson gjort ett examensarbete, 2018:

Blivande Lärare, Empati och Mentorskap
-En kvalitativ studie om hur blivande lärare utvecklar sin empatiska förmåga genom mentorskap
Resultatet visar att alla de intervjuade upplevde att deras empati hade utvecklats genom att de haft en nära relation och tät kontakt med en person som hade en helt annan livssituation än de själva.
Here you can load down the paper (in Swedish)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.