Browse By

Monthly Archives: November 2018

No Thumbnail

Examensarbete ( in Swedish)

På högskolan i Halmstad har två studenter,Kajsa Carlsson och Adriana Eriksson gjort ett examensarbete, 2018: Blivande Lärare, Empati och Mentorskap -En kvalitativ studie om hur blivande lärare utvecklar sin empatiska förmåga genom mentorskap Resultatet visar att alla de intervjuade upplevde att deras empati hade utvecklats