Browse By

Category Archives: Network Documents & Information

No Thumbnail

Näktergalens effekter/Nightingale effect

Här kan ni ladda ner en sammanställning av utvärderingar gjorda i Malmö, efter de tre första åren samt utvärderingar och sammanställningar av Näktergalens olika pilotprojek.http://nightingalementoring.org/wp-content/uploads/2019/06/mentorskapets-effekter_KORR-kopia-kopia.pdft Here you can download the English translation of the folder NIGHTINGALE EFFECT which is a compilation of evaluation Nightingales pilote

No Thumbnail

Annual Report

This document partners have to fill in every year when their program end. The Nightingale Malmö will then compile it and send it to all partners, before the new Nightingale will start again. Load it down here

No Thumbnail

Examensarbete ( in Swedish)

På högskolan i Halmstad har två studenter,Kajsa Carlsson och Adriana Eriksson gjort ett examensarbete, 2018: Blivande Lärare, Empati och Mentorskap -En kvalitativ studie om hur blivande lärare utvecklar sin empatiska förmåga genom mentorskap Resultatet visar att alla de intervjuade upplevde att deras empati hade utvecklats